Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania:

 

1 .Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:

-Składanie pociętych obrazków, figur, pocztówek  (od prostych dwuczęściowych do skomplikowanych puzzli) według wzoru i z pamięci;

-Dopasowywanie części obrazków do całości;

-Wskazywanie różnic między dwoma obrazkami;

-Wyszukiwanie szczegółów na obrazku, np. określonych figur geometrycznych;

-Uzupełnianie rysunku brakującymi elementami;

-Dobieranie par takich samych obrazków (popularne gry „Memo”);

-Układanie historyjek obrazkowych i opisywanie ich zgodnie z kolejnością wydarzeń

-Domina obrazkowe, literowe, sylabowe, wyrazowe;

 

2. Ćwiczenia wspomagające rozwój  motoryki dużej:

-Chodzenie i bieganie po drodze równej i z przeszkodami (tory przeszkód);

- Podskoki obunóż i na jednej nodze, pojedyncze i w seriach, przeskakiwanie przez przeszkody (obunóż), skoki na skakance;

- Czołganie się, chodzenie na czworakach (zabawy naśladowcze), przechodzenie przez obręcz;  

–Zagadki pantomimiczne naśladujące codzienne czynności lub zawody (np. jazda rowerem, samochodem, mycie się, „zgadnij, jaki to zawód” np. kierowca, malarz, fryzjer, informatyk itp.);

-Ćwiczenia równoważne – chodzenie po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce;

-Ćwiczenie płynności ruchów: naśladowanie lotu ptaków, przechodzenie pomiędzy gałęziami drzew (ruchy rozgarniające rąk) itp.

-Podrzucanie, łapanie, odbijanie piłki, rzuty do celu, skoki z piłką trzymaną między kolanami, zabawy grupowe z piłką;

-Chodzenie na palcach, piętach, zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach stopy;

-Rzucanie do celu przed siebie, za siebie (ręką lewą i prawą);

-Podawanie piłki górą do partnera i odbieranie dołem lub podawanie prawą stroną a odbieranie lewą;

 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne:

- Rysowanie patykiem na piasku;

- Mazanie po papierze zmoczonym w farbie palcem;

- Odciskanie zamalowanej farbą dłoni, stopy;

- Obrysowywanie dłoni i stóp;

- Rysowanie wg szablonu;

- Rysowanie według poleceń: w górę, w dół, na środku, itp.;

- Rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach;

-Dopełnianie rysunku figur geometrycznych – dorysowywanie brakującej części, np.: niepełnego kwadratu;

- Rysowanie szlaczków i kształtów literopodobnych na gładkiej kartce, a następnie w liniaturze zeszytu;

- Wypełnianie obrazków, szablonów przez łączenie punktów, zamalowywanie oznaczonych pól, zakreskowywanie, wyklejanie, itp.;

- Rysowanie szlaczków rozpoczętych od lewej strony;

- Kreślenie linii pionowych (z góry w dół) i poziomych (z lewej do prawej);

- Ćwiczenia w rysowaniu okręgów i spirali w obu kierunkach;

- Zamalowywanie obrazków;

-Kalkowanie

 

4. Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową:

- Zabawy z piłką, balonem, woreczkiem... – podrzucanie, łapanie, toczenie;

-Ubieranie się, rozbieranie, układanie ubrań, przenoszenie ich;

-Rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku;

-Dopasowywanie elementów o tych samych kształtach;

-Odtwarzanie wzorów z pamięci (z różnego rodzaju materiałów – klocków, patyczków, ilustracji, stempli);

 

5. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

- Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, dochodzących z otoczenia  

-Rozpoznawanie osób po głosie, zabawy typu; „Zgadnij kto teraz mówił”

- Wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych, słyszanych dźwięków,

- Wysłuchiwanie i  wyklaskiwanie usłyszanego rytmu,

- Wyodrębnianie zdań w mowie , określanie ilości zdań w opowiadaniu,

- Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, dobieranie par rymujących się wyrazów,

- Wyróżnianie głosek na początku i na końcu wyrazu; dziecko otrzymuje obrazki, które ma dobrać w ten sposób, aby głoska kończąca nazwę pierwszego obrazka, była jednocześnie głoską rozpoczynająca nazwę innego - następnego, np. ul –lis –sklep –pomidor –rak itp.;

 

6. Ćwiczenia  rozwijające pamięć wzrokową:

-Pokazywanie dziecku obrazka przez ok 30 sekund, by zapamiętało jak najwięcej szczegółów, schowanie go i zadawanie pytań do niego (sprawdzające ilość zapamiętanych rzeczy

- Różnego rodzaju gry „Memo”

-Przedstawienie dziecku dwóch prawie identycznych rysunków, w których dziecko ma odnaleźć różnice i zaznaczyć bądź dorysować je

-„Puzzle” – dziecko przygląda się rysunkowi, który następnie rozcina się na kilka części, miesza je, a dziecko układa go według tego, co zapamiętało.

 

7. Ćwiczenia rozwijające pamięć słuchową:

 

-Powtarzanie dziecku 10 razy pewnej sekwencji słów którą następnie odtwarza dziecko w tej samej kolejności.

-Opowiadanie dziecku historyjki (z prośbą o uważne przysłuchiwanie się).  Po wysłuchaniu całego opowiadania dziecko odpowiada na pytania do usłyszanej historyjki.

-Wystukiwanie dziecku pewnego rytmu, który ono następnie powtarza.

-Wydawanie dźwięków prostymi instrumentami, które dziecko ma za zadanie zidentyfikować i powiedzieć, w jakiej kolejności były odtwarzane.

-Odtwarzanie nagranych odgłosów zwierząt które dziecko rozpoznaje i mówi, w jakiej kolejności wystąpiły.

- Opowiadanie treści usłyszanych bajek

-Nauka na pamięć krótkich wierszyków 

- Nauka na pamięć rymowanek 

 

8. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi:

- Wskazywanie dodatkowego i zbędnego słowa w tekście

- Rysowanie przez kalkę, by jak najdokładniej odtworzyć postać lub cały rysunek

- Zadanie, w którym dziecko z ciągu liter musi odszyfrować wyraz,

 

9. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i w przestrzeni

- Zabawy przed lustrem, wskazywanie i nazywanie części ciała;

- Dotykanie różnych części ciała np. dotknij brody, ucha, brzucha itp.

- Poruszanie wskazaną częścią ciała np. poruszaj głową, nogą, pomachaj ręką;

- Pokazywanie części ciała z określeniami: - na górze mam głowę, włosy … Co masz na górze? - zadaniem dziecka jest wskazać i nazwać co ma na górze,  na dole mam nogi, stopy … z przodu mam twarz, oczy, brzuch, kolana …z tyłu mam plecy, pupę …. „tu mam bok” - Co masz z boku? - zadaniem dziecka jest wskazać i nazwać co ma z boku - uszy, ręce;

- Ćwiczenia ruchowe z użyciem określonych przyimków (na, pod, za, obok itp.) - kładziemy ręce na głowie, ramionach; wyciągamy ręce przed siebie, chowamy ręce za siebie; kładziemy ręce obok (w siadzie skrzyżnym), wyciągamy nogi przed siebie itp. (w siadzie skrzyżnym);

- Ćwiczenia w różnicowaniu prawej i lewej strony - na początku można założyć dziecku frotkę,  np. na prawy nadgarstek, lub dwie kolorowe frotki np. frotkę czerwoną na lewy, frotkę żółtą na prawy; jeśli dziecko ma kolor z różnicowaniem strony to odwoływać się do koloru frotki np. podnieś prawą rękę do góry - kolor żółty;

- Rzucanie piłki i nazywanie kierunku: góra, dół, przód, tył, bok;

                                                      

    Opracowała Anna Skonieczna 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-07
Data publikacji:2020-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa
Liczba odwiedzin:6788