Regulamin placu zabaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
REGULAMIN PLACU ZABAW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 52

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego nr 52

2.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.

3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez konserwatora, nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).

4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

5.Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

7.Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

- wprowadzania zwierząt.

8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub intendentowi przedszkola

9. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.

10. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola

11. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.

13.W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-22
Data publikacji:2020-10-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2222