Numery Kont Bankowych - opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 PODSTAWOWE ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona jest na podstawie

UCHWAŁY NR XLIX/1347/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 kwietnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu wynosi: 10 zł.

Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

  • Opłaty za wyżywienie dziecka - nr konta:
  • 36 10204 795 0000 9602 0278 2001

w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, opłata za wyżywienie za okres...

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00 - 14:00 – bezpłatnie.

Opłata za godzinę ponad podstawę programową w godzinach otwarcia przedszkola wynosi 1,30 zł (z wyjątkiem dzieci 6-letnich –  zwolnienie z opłaty za pobyt, jedynie koszty wyżywienia). Opłata na drugie dziecko zostaje obniżona 50%, na trzecie 75%, na kolejne dziecko 100% lub 50% dla korzystających z pomocy MOPR). Rodzeństwo dziecka 6 letniego nie ma zniżki!

  • Opłaty za pobyt dziecka - nr konta:
  • 85 1020 4795 0000 9002 0278 1995

w treści przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, opłata za pobyt za okres…

 
Opłaty za przedszkole (wyżywienie i usługi opiekuńczo – wychowawcze poza podstawą programową) prosimy wnosić do 7 każdego miesiąca.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4076