Zarządzenie nr 13/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 13 /2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie z dnia 02.10.2020r.

 

w sprawie: Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

na podstawie: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

zarządzam, co następuje:

 

  • 1

 

1.Należy ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w budynku przedszkola.

  1. Zobowiązuje się do zachowania dystansu między osobami przebywającymi w budynku  w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (np. korytarze, szatnia).     

3.Zachowanie dystansu między dziećmi (w toaletach i  szatni ), mycie rąk przed i po korzystaniu ze sprzętu sportowego i zabawek . 

4.Pracownicy  zobowiązani są do  zachowania dystansu między sobą  w przestrzeniach wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa.                                         

5.W miarę możliwości dzieci przebywają w wyznaczonych stałych salach zajęć, do których przyporządkowana jest jedna grupa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną grupą odbywają się w jednej sali).                                                                                                                           

6.Należy mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do przedszkola, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.                                                                  

7.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka  należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; − jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola - przypomnieć rodzicom o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,  

8.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika   zobowiązany jest on dokonać pomiaru temperatury ciała; − jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej, pracownik ma obowiązek skorzystania z teleporady medycznej.                                                                                                                                    

9. Zakazuje się organizowania wyjść grupowych i wycieczek przedszkolnych.                       

10. Zabawy ruchowe/sportowe należy zorganizować  na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu przedszkola. Należy przestrzegać harmonogramu   wyjść do szatni.

11.W przypadku dziecka ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt z przedszkolem na ten czas. 

  • 2 Zarządzenie obowiązuje do  czasu odwołania strefy żółtej na terenie miasta Szczecin
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 03.10.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                  ………………………………….

          (Podpis i pieczątka dyrektora Przedszkola)

 
Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-07
Data publikacji:2020-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa
Liczba odwiedzin:2067